Kỳ họp bất thường BCH Hiệp hội BĐS TP. Cần Thơ nhiệm kỳ III (2020-2025) diễn ra thành công tốt đẹp

Ngày 23/1/2024, BCH Hiệp hội BĐS TP. Cần Thơ đã tổ chức họp mặt bất thường thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2023 – Kế hoạch hoạt động năm 2024 và Thông qua việc kiện toàn bộ máy nhân sự năm 2024.

Thị trường bất động sản năm 2023 đã trải qua một năm với nhiều khó khăn và thách thức, hoạt động của Hiệp hội Bất Động Sản thành phố Cần Thơ không tránh khỏi những ảnh hưởng, tác động của thị trường BĐS trong cả nước. Tuy nhiên, Hiệp hội đã có những thành quả, hoạt động rất đáng khích lệ nhằm giúp cho thị trường phát triển theo hướng tích cực, lành mạnh, nâng cao vị thế, vai trò của Hiệp hội đối với cộng đồng, xã hội.

Ông Phạm Văn Luận – Phó Chủ tịch Thường trực Báo cáo Tổng kết 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ năm 2024

Trong năm 2024, để phối thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ; tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, Ban chấp hành Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch hoạt động Hiệp hội năm 2024, với nhiều mục tiêu trọng tâm như xây dựng Hiệp hội ngày một vững mạnh; tăng cường hiệu quả trong hoạt động tham vấn chính sách; quy tụ ngày một đông đảo cộng đồng Doanh nghiệp Đầu tư bất động sản và Môi giới bất động sản ở TP Cần Thơ và khu vực Tây Nam Bộ; cập nhật thông tin về thị trường BĐS, dự án, sản phẩm BĐS, chủ đầu tư, sàn giao dịch, nhà môi giới BĐS; mang tới nhiều lợi ích cho Hội viên tham gia, đặc biệt là tổ chức chiêu sinh, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức thi cấp Chứng chỉ hành nghề Môi giới BĐS.

Ông Đỗ Công Nguyên – Tổng Thư ký Hiệp hội báo cáo tổng quan thị trường BĐS

Đồng thời, thông qua BCH việc bổ nhiệm nhân sự và bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, thành viên Ban Chuyên môn, từ đây để Hiệp hội hoạt động mạnh mẽ hơn, tích cực hơn. Các Ông/Bà có tên sau:

Ông Dương Tấn Hải hiện là Uỷ viên Thường vụ sẽ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025;

Bà Võ Ngọc Diệp hiện là Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP ĐT XD Hồng Phát tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Dương Quốc Thủy – Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ (bìa phải) trao hoa cho ông Dương Tấn Hải, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Châu Thanh Bình hiện là Uỷ viên Thường vụ sẽ giữ chức vụ Trưởng Ban Tư vấn Pháp luật nhiệm kỳ 2020-2025;

Ông Đỗ Công Nguyên hiện là Uỷ viên Thường vụ, Tổng Thư ký Hiệp hội giữ chức vụ Trưởng Ban Nghiên cứu thị trường nhiệm kỳ 2020-2025;

Ông Phạm Văn Luận, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Cần Thơ trao hoa cho ông Châu Thanh Bình và ông Đỗ Công Nguyên.

Ông Lê Hoài Mẫn – TGĐ Công ty CLD Group tham gia là Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 và tham gia thành viên Ban Tư vấn pháp luật nhiệm kỳ 2020-2025;

Bà Ngô Thị Mỹ Hồng  – Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây tham gia là Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025;

Ông Phạm Văn Luận, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Cần Thơ trao hoa cho ông Lê Hoài Mẫn và bà Ngô Thị Mỹ Hồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thương hiện là Uỷ viên Ban Chấp hành sẽ tham gia thành viên Ban Phát triển Hội viên nhiệm kỳ 2020-2025;

Ông Nguyễn Minh Bảo hiện là Uỷ viên Ban Chấp hành sẽ tham gia thành viên Ban Phát triển Hội viên nhiệm kỳ 2020-2025;

Kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp với sự thống nhất cao của các Uỷ viên BCH và quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.

Trả lời