Triển khai nhiều giải pháp tạo động lực Cần Thơ phát triển

Để tạo động lực cho Cần Thơ phát triển mạnh hơn trong thời gian tới, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh các Quy hoạch; tập trung rà soát, điều chỉnh, hủy bỏ Quy hoạch không còn phù hợp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư.

Tăng tốc các quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển và bỏ quy hoạch không phù hợp

Thời gian qua, TP Cần Thơ đã tập trung triển khai lập các Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch khác trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác lập, điều chỉnh các quy hoạch thành phố (Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 7-7-2021); yêu cầu các Sở, Ngành liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong quá trình lập Quy hoạch thành phố, điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố để hoàn thành báo cáo quy hoạch tổng hợp của Quy hoạch thành phố đến cuối năm 2021.

Những quy hoạch đã hoàn thành có thể kể đến quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Thốt Nốt. Đối với quận Ninh Kiều quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hạt nhân của thành phố trong quá trình hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ, ngân hàng, tài chính, giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa của vùng ÐBSCL. Quy hoạch phân khu quận Bình Thủy với nhiệm vụ kết hợp và hỗ trợ cho đô thị quận Ninh Kiều hình thành khu đô thị truyền thống Ninh Kiều – Bình Thủy, thuộc khu đô thị trung tâm của TP Cần Thơ.

Quy hoạch phân khu quận Cái Răng là khu đô thị – công nghiệp: trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng, đầu mối giao thông về đường thủy, đường bộ và đường sắt; trung tâm tiếp cận về dịch vụ cảng và dịch vụ logistics cấp vùng ÐBSCL; trung tâm thương mại dịch vụ cấp thành phố và cấp vùng; trung tâm du lịch sinh thái cấp thành phố và cấp vùng; trung tâm hành chính tập trung của TP Cần Thơ…

Quy hoạch phân khu quận Thốt Nốt là khu đô thị – công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản và công nghiệp phụ trợ. Ðồng thời, là đầu mối giao thông gắn với các trục giao thông về đường bộ và đường thủy. Ðây cũng là đô thị đầu mối kinh doanh lúa gạo, thủy sản; phát triển du lịch của thành phố.

Bên cạnh đó, ra soát hủy bỏ các quy hoạch không còn phù hợp, trước đó theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị là chỉ quy hoạch 1/2000 hoặc 1/5000. Do đó quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 các quận được phê duyệt mới đây, cần phải thực hiện rà soát hủy bỏ các quy hoạch 1/2000 không còn phù hợp

Vừa qua, theo Quyết định 1370/QĐ-UBND ngày 28-6-2021 của UBND TP Cần Thơ, đã bãi bỏ 10 Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn Ninh Kiều và Bình Thủy. Tới đây, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp quận Cái Răng, Thốt Nốt rà soát các quy hoạch, đề xuất hủy bỏ các quy hoạch 1/2000 không còn phù hợp nếu có.

Đầu tư và tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư

Thời gian qua, Cần Thơ đã triển khai nhiều công trình kết nối hạ tầng liên vùng để tạo động lực thu hút đầu tư vào thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố thực hiện gần 12.983,6 tỉ đồng, đạt 21,18% kế hoạch và tăng 6,35% so với cùng kỳ. Nửa năm đầu cũng đã có nhiều công trình, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng, nhất là các công trình giao thông đã góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo sức bật mới cho đô thị và cả khu vực nông thôn. Song, về yêu cầu, thì các nguồn lực đầu tư vào thành phố vẫn chưa thể phát huy hết tiềm năng, lợi thế phát triển.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố chỉ ra rằng cần sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, tập trung huy động các nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đưa vào khai thác các dự án ưu tiên theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố.

Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư như mở rộng không gian đô thị, tận dụng hiệu quả hành lang đô thị – công nghiệp kết nối với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng ÐBSCL. Nhờ vị trí trung tâm vùng ÐBSCL và cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện, trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.344 DN, đơn vị; trong đó 793 DN, vốn đăng ký 11.809 tỉ đồng, tăng 8,4% về số DN, gấp 2,46 lần về vốn so cùng kỳ.

Trong thời gian tới, thành phố cần tập trung hoàn thành các đề án khai thác quỹ đất đã được phê duyệt hoặc chuẩn bị triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng tạo quỹ “đất sạch” đối với các dự án trọng điểm; giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong quá trình thực hiện để đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch; quy định cụ thể về thời gian, trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện giải phóng mặt bằng; bố trí nguồn kinh phí đảm bảo kịp thời thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ “đất sạch” để phát triển kinh tế – xã hội thành phố; tạo điều kiện cho các DN bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, thu hồi đất cũng cần minh bạch, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, DN đến thành phố.