GIỚI THIỆU HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Hiệp hội Bất động sản Thành phố Cần Thơ là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, được thành lập căn cứ vào quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ.
Hiệp hội tổ chức và hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính, tự chịu trách nhiệm và tuân thủ pháp luật. Hiệp hội Bất động sản được phép sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định.


Trụ sở chính đặt tại số 139 Trần Hưng Đạo, Phương An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại liên hệ: 0292.3.919.099


CHỨC NĂNG CỦA HIỆP HỘI
1) Tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên cũng như các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần tích cực vào công tác phát triển bền vững của ngành, lĩnh vực bất động sản trên phạm vi địa bàn hoạt động.

2) Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực bất động sản hoặc liên quan đến bất động sản trên phạm vi địa bàn hoạt động theo quy định của pháp luật.

3) Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hiệp hội theo đề nghị của các tổ chức và cá nhân có liên quan đến lĩnh vực bất động sản hoặc các công việc khác có liên quan đến việc phát triển lĩnh vực bất động sản theo quy định của pháp luật; làm cầu nối giữa các hội viên, thành viên của Hiệp hội với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến sự phát triển bền vững về lĩnh vực liên quan đến bất động sản trong khuôn khổ pháp luật quy định.

4) Hỗ trợ hội viên trong việc ổn định, mở rộng và phát triển các loại hình kinh doanh – dịch vụ liên quan đến các công việc thuộc về lĩnh vực bất động sản theo quy định của pháp luật.

5) Thực hiện các công việc thuộc về xúc tiến công tác đầu tư – thương mại – dịch vụ – hợp tác, cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức, hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo về ngành, lĩnh vực liên quan đến bất động sản theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI
1) Tập hợp, đoàn kết các thành viên trong Hiệp hội để xây dựng, phát triển Hiệp hội vững mạnh, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm phát triển lĩnh vực bất động sản trên phạm vi cả nước; đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động khác theo quy định của pháp luật để góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

2) Đại diện, làm đầu mối liên hệ cho hội viên trong việc nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các hội viên để tham gia, kiến nghị với các cơ quan nhà nước về các chủ trương, chính sách, các biện pháp liên quan đến lĩnh vực bất động sản theo quy định của pháp luật; hỗ trợ hội viên về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này nhằm tạo điều kiện phát triển bền vững lĩnh vực bất động sản.

3) Động viên sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau giữa các hội viên trong công tác phát triển lĩnh vực bất động sản trên phạm vi TP Cần Thơ và khu vực theo quy định của pháp luật.

4) Cập nhật và cung cấp cho các hội viên về chính sách, pháp luật và các chủ trương của nhà nước liên quan đến ngành, lĩnh vực bất động sản của Việt Nam theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện cho các hội viên chủ động trong công tác quản lý, phát triển lĩnh vực bất động sản cũng như giúp các hội viên phòng tránh được các rủi ro trong quá trình thực hiện để phát triển lĩnh vực bất động sản theo quy định của pháp luật.

5) Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức theo quy định của pháp luật nhằm tranh thủ các điều kiện để phát triển ngành, lĩnh vực bất động sản của TP Cần Thơ và khu vực.

6) Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.

7) Tăng cường hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa Hiệp hội Bất động sản TP Cần Thơ với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và chịu sự chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Đồng thời làm đầu mối cho việc hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư giữa các Hội viên và các thành phần kinh tế trong nước và quốc tế.