CHỦ TỊCH, 4 PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN TP. CẦN THƠ, NHIỆM KỲ III (2020 – 2025)

Từ trái qua phải: Ông Lê Thanh Tiệp – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPCT; Ông Trịnh Quang Tiến – Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPCT; Ông Dương Quốc Thủy – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPCT; Ông Trương Đình Thảo – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPCT; Ông Phạm Văn Luận – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPCT

Ông Trịnh Quang Tiến – Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPCT nhiệm kỳ II (2015 – 2020) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPCT nhiệm kỳ III (2020 – 2025); ông Dương Quốc Thủy và ông Trương Đình Thảo tái đắc cử Phó Chủ tịch; 2 Phó Chủ tịch được bầu mới là ông Lê Thanh Tiệp và ông Phạm Văn Luận.