Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo công tác tháo gỡ khó khăn thủ tục pháp lý cho các dự án bất động sản trên địa bàn

Chiều 31/5 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – ông Trần Việt Trường đã chủ trì cuộc họp với Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ, Lãnh đạo các Sở ban ngành, Lãnh đạo UBND các quận huyện về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các thủ tục pháp lý để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thời gian qua, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm ổn định thị trường đầu tư kinh doanh bất động sản (BĐS) trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chấn chỉnh xử lý tình huống phân lô bán nền trái phép, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án nhà ở, khu đô thị đang triển khai, từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của TP Cần Thơ.

UBND TP Cần Thơ chỉ đạo cuộc họp

Tại cuộc họp, Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ (CAREA), các thành viên dự họp đã kiến nghị một số vấn đề liên quan. Đại diện đoàn công tác CAREA, Chủ tịch – ông Dương Quốc Thuỷ đã tổng kết tình hình thị trường BĐS cả nước và thực trạng BĐS TP Cần Thơ. Đoàn công tác CAREA cũng báo cáo các vấn đề vướng mắc của các dự án hiện nay, cũng như một số đề xuất tới UBND TP.

Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ báo cáo tình hình thị trường BĐS trên địa bàn

Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường cũng chỉ đạo các Sở ngành, UBND các quận huyện tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án; chủ động tổ chức đối thoại, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án, ghi nhận các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ các vấn đề thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành đôn đốc tiến độ triển khai hồ sơ của đội ngũ công chức, không để kéo dài thời gian tồn đọng công việc.

Theo chỉ đạo của UBND TP, CAREA cũng sẽ thực nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đến các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng nhà ở, kinh doanh BĐS. Việc đầu tư xây dựng phải tuân thủ quy hoạch được duyệt, việc huy động vốn mở bán nhà ở hình thành trong tương lai phải thực hiện đúng quy định hiện hành. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp kiến nghị khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư các dự án gửi các cơ quan thành phố để được hỗ trợ giải quyết.

Trả lời