Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020 của Quốc hội về giảm thuế DN phải nộp năm 2020.