Hội nghị Tổng kết hoạt động bất động sản ĐBSCL năm 2020 và dự báo về xu hướng năm 2021