Đại hội Nhiệm kỳ III (2020-2025) Hiệp hội BĐS TP. Cần Thơ

Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ nhiệm kỳ III hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp nâng chất lượng hoạt động