Địa chỉ:
Tầng 2, số 212A, Đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ:
Tầng 2, số 212A, Đường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại:
0292.3.919.099
Email:
carea@carea.org.vn
Điện thoại:
0292.3.919.099
Email:
carea@carea.org.vn

Khu Đa Chức năng Cao tầng

Khu Đa Chức năng Cao tầng với Tổng Diện tích 20.351m2 gồm:
- Block 1 điện tích 15.305m2: chuyển nhượng Quyền sử dụng đất,
- Block 2 diện tích 4.667m2: chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Cho thuê, Góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất.
- Mục đích sử dụng theo quy hoạch:
+ Xây dựng các Công trình Đa Chức năng: Bệnh viện, Trường Đại học, khu phức hợp, Nhà hàng, khách sạn,...
+ Tầng cao Xây dựng từ 4-20 tầng.
+ Mật độ Xây dựng theo Quy chuẩn Việt Nam
Liên hệ: Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ - 0913 61 65 69