Thông báo » Thông báo từ CaREA
Thông báo » Thông báo từ CaREA
Thư mời tham dự Hội thảo 28/02/2012 (Cập nhật ngày: 24/02/2012)
 
“các vấn đề liên quan Chỉ thị 2196/CT-TTg ngày 06/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp tăng cường thị trường bất động sản và đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị”
 
PHIẾU KIẾN NGHỊ VƯỚNG MẮC KHÓ KHĂN, BÁO CÁO THÔNG TIN VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TỪ ĐẦU NĂM 2011 ĐẾN NAY
Công văn Số: 01/2012/CV-HHBĐSTPCT (Cập nhật ngày: 14/02/2012)
V/v: phối hợp, hỗ trợ trong hoạt động đầu tư xây dựng,
kinh doanh bất động sản và hoạt động liên quan tại TP Cần Thơ.
Công văn Số: 02/2012/CV-HHBĐSTPCT (Cập nhật ngày: 14/02/2012)
V/v phúc đáp (góp ý) Công văn số 43/SXD-QLN&CS
ngày 16/ 01/ 2012 của Sở Xây dựng TP Cần Thơ.
Công văn Số: 03/2012/CV-HHBĐSTPCT (Cập nhật ngày: 14/02/2012)
V/v: tập hợp thông tin, số liệu thị trường bất động sản
và vấn đề liên quan của doanh nghiệp, hội viên CaREA.
Các tin khác

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 4 bytes written, possibly out of free disk space in /home/carea/domains/carea.org.vn/public_html/protected/app_variable.php on line 44
Application error!