Thông báo » Thông báo từ CaREA
THƯ MỜI HỘI NGHỊ: "SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014"
THÔNG BÁO CHỨC DANH, CHỮ KÝ CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI BĐS TP CẦN THƠ

Mở đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về tác phong, thái độ phục vụ của nhân viên

Kính gửi Hội viên Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ
Căn cứ Quyết định số 03/2012/QĐ-BCH ngày 03/01/2012 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ về ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ (Hiệp hội).
Hiệp hội đã làm việc và thống nhất cùng Hiệp hội BĐS Việt Nam và Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Cần Thơ về vấn đề xét thi đua, khen thưởng Hội viên của Hiệp hội.
Nhằm cổ vũ doanh nghiệp, cá nhân (Hội viên) vượt qua khó khăn đạt được những thành tích toàn diện (báo cáo đính kèm) trong thời gian qua.
Hiệp hội tập hợp, xem xét trình Hiệp hội BĐS Việt Nam, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Cần Thơ với hình thức bằng khen tập thể, cá nhân (nếu có) hoặc làm cơ sở khen thưởng các hình thức khác.
Hiệp hội thông báo đến các Hội viên cập nhật, rà soát và xét thấy đủ điều kiện trên báo cáo đến Hiệp hội xem xét, hướng dẫn thủ tục tiếp theo xét tặng khen thưởng cho Hội viên.
 Hội viên báo cáo thành tích theo mẫu (đính kèm) và gửi về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 01 tháng 12 năm 2012.
Các tin khác

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 4 bytes written, possibly out of free disk space in /home/carea/domains/carea.org.vn/public_html/protected/app_variable.php on line 44
Application error!