Kiến thức pháp luật » Giới thiệu Kiến thức Pháp luật
Giới thiệu (Cập nhật ngày: 25/12/2011)
Với mong muốn nâng cao ý thức chấp hành và hiệu quả việc áp dụng các quy định của pháp luật trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và hội viên. Chuyên mục kiến thức pháp luật của website của Hiệp hội BĐS TPCT ra đời hy vọng góp phần cho doanh nghiệp và hội viên có thể tự do phát huy khả năng sáng tạo của mình trong một môi trường lành mạnh,vận hành có trật tự, nền nếp, kỷ cương của một xã hội năng động, phát triển và văn minh... >> Xem chi tiết