Giới thiệu » Thông tin của lãnh đạo CaREA
ÔNG TRỊNH QUANG TIẾN : CHỦ TỊCH CAREA (Cập nhật ngày: 12/08/2019)
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát
Phó Giám đốc SXD TP. Cần Thơ
 
Nguyên Phó Giám Đốc Sở TNMT
 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
 
Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư - Địa Ốc Hoàng Quân Cần Thơ
Tổng giám đốc công ty CP DV và XD Đất Xanh Tây Nam Bộ