Giới thiệu » Thông tin của lãnh đạo CaREA
ÔNG TRỊNH QUANG TIẾN : CHỦ TỊCH CAREA (Cập nhật ngày: 13/08/2014)
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát
Nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT
 
Phó Giám đốc SXD TP. Cần Thơ
 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư – Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ