Giới thiệu » Điều lệ hội
Giới thiệu » Điều lệ hội
Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp các cá nhân, tổ chức của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản
Quyết định phê duyệt điều lệ (Cập nhật ngày: 06/12/2016)
căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Điều lệ hội (Cập nhật ngày: 22/12/2011)

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 4 bytes written, possibly out of free disk space in /home/carea/domains/carea.org.vn/public_html/protected/app_variable.php on line 44
Application error!