Tư vấn doanh nghiệp
PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU TƯ VẤN (Cập nhật ngày: 25/03/2012)
Đang cập nhật...
Trong hoạt động đầu tư kinh doanh luôn tìm ẩn những rủi ro hay tranh chấp có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Chính vì thế, việc được tư vấn các quy định pháp luật luôn là hoạt động cần thiết nhất là trong bối cảnh các quy định của pháp luật đang phức tạp và thiếu đồng bộ như hiện nay. Xuất phát từ lý do đó, Ban Tư vấn doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ ra đời nhằm tạo một kênh hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp và hội viên tiếp cận và áp dụng một cách dễ dàng hơn các quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình >> Xem chi tiết
Tư Vấn Trực Tuyến (Cập nhật ngày: 25/12/2011)
Đang Cập Nhật...