Tin Tức
TIN BẤT ĐỘNG SẢN 04/03/2019 (Cập nhật ngày: 07/03/2019)
TIN BẤT ĐỘNG SẢN 03/01/2019 (Cập nhật ngày: 09/01/2019)
TIN BẤT ĐỘNG SẢN 12/12/2018 (Cập nhật ngày: 18/12/2018)
Chính sách mới, Tin bất động sản...
TIN BẤT ĐỘNG SẢN 15/11/2018 (Cập nhật ngày: 22/11/2018)
Chính sách mới, Tin bất động sản....
Ngày 25-9-2018, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 2417/QĐ-UBND “Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn TP Cần Thơ”. Quy chế này quy định chế độ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố theo quy định tại Nghị định số 117/2015 NĐCP ngày 12-11-2015 của Chính phủ “Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản”. Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết:
 
Ngoài tập trung triển khai tập huấn các kỹ thuật canh tác mới cho nông dân, từng bước giảm chi phí sản xuất lúa hàng hóa, tăng lợi nhuận và mang tính bền vững, Ban Quản lý Dự án VnSAT TP Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ các gói thầu tiểu dự án hỗ trợ hạ tầng và thiết bị cho các hợp tác xã và tổ chức nông dân. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ đấu thầu, triển khai các tiểu dự án (đợt 1) và đề xuất các tiểu dự án (đợt 2) triển khai trong năm 2019.
Trong quý cuối của năm 2018, thị trường bất động sản Cần Thơ được đánh giá là có chiều hướng ổn định về giá và lượng giao dịch tăng nhẹ so với quý trước đó. Do không có những sản phẩm mới về đất nền và nhà ở từ các chủ đầu tư dự án nên các giao dịch chủ yếu là người dân và nhà đầu tư thứ cấp. Dự kiến thị trường cuối năm sẽ không tăng trưởng nóng và nhu cầu ở thực tế của người dân được xem là yếu tố quyết định đến thị trường bất động sản tại Cần Thơ.
UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 2780/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 31-1-2008 của UBND TP Cần Thơ.
Hiện tại thị trường bất động sản Cần Thơ chỉ “đứng giá” chứ không giảm, đến cuối năm 2018 và đầu năm 2019 thị trường sẽ sôi động trở lại khi các dự án mới chào bán ra thị trường.
Năm 2018, quận Bình Thủy tiếp tục quan tâm công tác xây dựng cơ bản, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhằm phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, nâng cấp chỉnh trang đô thị. Đến nay, có nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội quận phát triển.
Các tin khác