Tin Tức
TIN BẤT ĐỘNG SẢN 7/5/2019 (Cập nhật ngày: 18/05/2019)
TIN BẤT ĐỘNG SẢN 15/4/2019 (Cập nhật ngày: 23/04/2019)
 
TIN BẤT ĐỘNG SẢN 04/03/2019 (Cập nhật ngày: 07/03/2019)
TIN BẤT ĐỘNG SẢN 03/01/2019 (Cập nhật ngày: 09/01/2019)
TIN BẤT ĐỘNG SẢN 12/12/2018 (Cập nhật ngày: 18/12/2018)
Chính sách mới, Tin bất động sản...
TIN BẤT ĐỘNG SẢN 15/11/2018 (Cập nhật ngày: 22/11/2018)
Chính sách mới, Tin bất động sản....
Ngày 25-9-2018, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 2417/QĐ-UBND “Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn TP Cần Thơ”. Quy chế này quy định chế độ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố theo quy định tại Nghị định số 117/2015 NĐCP ngày 12-11-2015 của Chính phủ “Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản”. Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết:
 
Ngoài tập trung triển khai tập huấn các kỹ thuật canh tác mới cho nông dân, từng bước giảm chi phí sản xuất lúa hàng hóa, tăng lợi nhuận và mang tính bền vững, Ban Quản lý Dự án VnSAT TP Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ các gói thầu tiểu dự án hỗ trợ hạ tầng và thiết bị cho các hợp tác xã và tổ chức nông dân. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ đấu thầu, triển khai các tiểu dự án (đợt 1) và đề xuất các tiểu dự án (đợt 2) triển khai trong năm 2019.
Các tin khác