Thông báo
DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH (Cập nhật ngày: 19/02/2012)
Hội nghị Gặp mặt Xuân Nhâm Thìn-Toàn thể Hội viên Hiệp hội BĐS VN
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (Cập nhật ngày: 19/02/2012)
Hội nghị Gặp mặt Xuân Nhâm Thìn-Toàn thể Hội viên Hiệp hội BĐS VN
PHIẾU KIẾN NGHỊ VƯỚNG MẮC KHÓ KHĂN, BÁO CÁO THÔNG TIN VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TỪ ĐẦU NĂM 2011 ĐẾN NAY
Công văn Số: 01/2012/CV-HHBĐSTPCT (Cập nhật ngày: 13/02/2012)
V/v: phối hợp, hỗ trợ trong hoạt động đầu tư xây dựng,
kinh doanh bất động sản và hoạt động liên quan tại TP Cần Thơ.
Công văn Số: 02/2012/CV-HHBĐSTPCT (Cập nhật ngày: 13/02/2012)
V/v phúc đáp (góp ý) Công văn số 43/SXD-QLN&CS
ngày 16/ 01/ 2012 của Sở Xây dựng TP Cần Thơ.
Công văn Số: 03/2012/CV-HHBĐSTPCT (Cập nhật ngày: 13/02/2012)
V/v: tập hợp thông tin, số liệu thị trường bất động sản
và vấn đề liên quan của doanh nghiệp, hội viên CaREA.
CaREA dời về địa chỉ mới (Cập nhật ngày: 13/02/2012)
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN TP. CẦN THƠ
Đ/c liên lạc mới: 212A  (Lầu 2), đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (84)710.3919099 - Fax: (84)710.3919089
Website:
www.carea.org.vnEmail: carea@carea.org.vn