Hội nghị - Hội thảo
Báo cáo sau Hội thảo ngày 28/02/2012 (Cập nhật ngày: 12/03/2012)
Về các vấn đề liên quan Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản & đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị.
Giới thiệu (Cập nhật ngày: 22/02/2012)
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, hội viên. Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ - CaREA thường xuyên tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo chuyên đề. Tại các buổi hội thảo, toạ đàm có sự tham gia đông đảo của các cơ quan trung ương, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, UBND thành phố Cần Thơ, các sở ngành địa phương, hội viên và báo đài nhằm tuyên truyền cơ chế, chính sách; tập hợp khó khăn, vướng mắc liên quan hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản... nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp hội viên, phát triển thị trường bất động sản tại địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Hội thảo về Nghị định số 07/2010/NĐ-CP và Thông tư số 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Nhà ở 2005; Giao lưu về phát triển hệ thống Sàn GDBĐS; Toạ đàm về vướng mắc, khó khăn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản; Toạ đàm về chính sách thuế mới liên quan bất động sản năm 2011...
Tọa Đàm (Cập nhật ngày: 25/12/2011)
Đang Cập Nhật...
Hội Thảo (Cập nhật ngày: 26/12/2011)
Đang Cập Nhật...
Hội Nghị (Cập nhật ngày: 25/12/2011)
Đang Cập Nhật...
Diễn Đàn (Cập nhật ngày: 25/12/2011)
Đang Cập Nhật...