Thông báo » Thông báo từ CaREA
CV ghi nhận góp ý, kiến nghị doanh nghiệp, hội viên liên quan Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012
Cập nhật ngày: 29/11/2012
Kính gửi: Doanh nghiệp, hội viên Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ
       Vừa qua, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 27/2012/QĐ-UBNDngày05/11/2012về việc ký quỹ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ (có hiệu lực ngày 16/11/2012) nhằm mục đích củng cố hoạt động đầu tư, xác định nhà đầu tư có năng lực.
      Quyết định có đề cập một số nội dung đáng ghi nhận như: Quy định về ký quỹ (giá trị ký quỹ 3% trên tổng mức đầu tư); hoàn trả tiền ký quỹ; xử lý vi phạm; trình tự thủ tục; trách nhiệm các đơn vị liên quan v.v.
       Nhằm đảm bảo tính thực tế áp dụng và quyền lợi doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Mặt khác, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hội viên tránh vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ đề nghị doanh nghiệp, hội viên có dự án liên quan đến Quyết định trên có ý kiến, góp ý phản hồi về Hiệp hội làm cơ sở tập hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền.
Trân trọng./.
 
Các tin khác: