BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ - BANG-PHAN-CONG-NHIEM-VU
Thông báo » Thông báo từ VNREA
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Cập nhật ngày: 20/02/2012
 
STT
                  NỘI DUNG
CHI TIẾT CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
TIẾN ĐỘ/ GHI CHÚ
Chương trình:
 
Họp trù bị
Rà soát Phân công nhiệm vụ
Phó Chủ tịch Thường trực Tống Văn Nga
Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thành
Các UV Thường trực Ban Thường Vụ HH
Tuần 1 Tháng 3
1
Nội dung chương trình
Lấy ý kiến, Phê duyệt nội dung chương trình
Ông Phan Thành Mai& Văn phòng (CVP)
Lấy ý kiến UV Thường trực Ban TV, xin phê duyệt Chủ tịch Hiệp hội tuần 3 tháng 2.
2
Các Bài phát biểu
Chuẩn bị bài phát biểu
Lời chi tiết MC
Bài phát biểu Chủ tịch HH
Tổng kết 2011, kế hoạch 2012
Thông báo Phê duyệt Chiến lược, các Quy chế
Chương trình Đào tạo
Chương trình XTĐT
Các Bằng khen, Cờ thi đua, Huy hiệu…
Nội dung phát động thi đua
Nội dung Website
 
 
Tổng thư ký
TTK, PCVP
TTK, CVP
CVP
 
Tổng thư ký
Tổng thư ký
CVP
Tổng thư ký
Tổng thư ký
Hoàn thiện tuần 4 Tháng 2
3
Giấy mời và kiểm tra khách mời; Lên danh sách khách mời
Gửi giấy mời đến đại diện Bộ Xây Dựng, các thành viên Hiệp hội, khách mời Chính phủ, Bộ Ngành liên quan.
Văn phòng (PCVP)
Tuần 1 Tháng 3
4
Dự trù Tài chính, Kế hoạch mời gọi Tài trợ tổng thể
Dự trù
Văn phòng (CVP)
Tuần 4 Tháng 2
Hậu cần:
5
Phòng hội nghị, khách sạn
Đặt Phòng Hội nghị, Khách sạn
Văn phòng và Vinaconex ITC (CVP)
Tuần 3 Tháng 2
6
Tiệc giao lưu và ca nhạc
Chuẩn bị tiệc, ca nhạc
Văn phòng và các Nhà tài trợ (CVP)
Tuần 4 Tháng 2
7
Lễ Tân
Lễ tân khách sạn và của Hiệp hội
 
Văn phòng và các Hội viên tại Quảng Ninh (PCVP)
Tuần 4 Tháng 2
Cần 5 Bàn công tác đăng ký, gắn hoa, card visit
8
Đón khách VIP
Lễ tân phối hợp cùng Lãnh đạo HH
Lãnh đạo Hiệp hội, Văn phòng (PCVP)
Phòng riêng Khách sạn gần Phòng hội nghị
9
Chuẩn bị hoa tặng
Đặt hoa cho hội thảo
Văn phòng (PCVP)
Ngày Hội nghị
10
Quà tặng VIP “đặc biệt” kèm hồ sơ
Chuẩn bị
Văn phòng (PCVP)
Ngày Hội nghị
11
Quảng cáo
Chuẩn bị Phông chính hội nghị, băng rôn, phướn
Xếp vị trí khách 3-5 bàn VIP
Chỉ dẫn cho Khách (lễ tân)
Văn phòng và Vinaconex ITC chuẩn bị hạ tầng, công tác thiết kế Phông chính, Băng rôn, phướn (CVP)
Hoàn thiện tuần 1 Tháng 3
Có máy chiếu, màn chiếu, Màn hình DVD
12
MC
MC chuyên nghiệp
Văn phòng (PCVP)
Liên hệ VTV.
13
Tài liệu:
-          Các Bài phát biểu
-          Tài liệu giới thiệu của các công ty tài trợ.
In ấn tài liệu của buổi lề cho vào Clearbag
 
Văn phòng và các Đơn vị Tài trợ (CVP)
Số lượng theo khách mời
14
Quay phim, chụp ảnh
Thuê chuyên nghiệp
Văn phòng (PCVP)
Liên hệ VTV
15
Truyền thông
Thông báo Báo chí truyền thông
Văn phòng (CVP)
Theo danh sách
 
Các tin khác:

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 4 bytes written, possibly out of free disk space in /home/carea/domains/carea.org.vn/public_html/protected/app_variable.php on line 44
Application error!