Công văn Số: 01/2012/CV-HHBĐSTPCT - Cong-van-So-01-2012-CV-HHBDSTPCT-
Thông báo » Thông báo từ CaREA
Công văn Số: 01/2012/CV-HHBĐSTPCT
Cập nhật ngày: 14/02/2012
        UBND TP. CẦN THƠ                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HIỆP HỘI BĐS TP. CẦN THƠ                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: 01/2012/CV-HHBĐSTPCT                                                                      Cần Thơ, ngày 03 tháng 02 năm 2012
V/v: phối hợp, hỗ trợ trong hoạt động đầu tư xây dựng,
kinh doanh bất động sản và hoạt động liên quan tại TP Cần Thơ.
 
 
Kính gửi:Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
 
Hiệp hội BĐS thành phố Cần Thơ (Hiệp hội) được thành lập theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của UBND thành phố Cần Thơ. Hiệp hội với chức năng là tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho hội viên và cộng đồng hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản (BĐS); là đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực BĐS tại địa phương; nghiên cứu và phản biện các chính sách quy định pháp luật liên quan… thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND thành phố.
Sau gần hai năm thành lập hoạt động Hiệp hội đã phát huy mạnh mẽ vai trò tại thành phố Cần Thơ, khu vực ĐBSCL và nhận được sự ủng hộ cao từ địa phương và Hiệp hội BĐS Việt Nam.
Từ đây, Hiệp hội thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo với sự tham gia đông đảo của các cơ quan trung ương, khu vực ĐBSCL, UBND TPCT, các sở ngành địa phương, hội viên và báo đài nhằm tuyên truyền cơ chế, chính sách; tập hợp khó khăn, vướng mắc liên quan hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS: Hội thảo về Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và Thông tư số 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Nhà ở 2005; giao lưu về phát triển hệ thống Sàn GDBĐS; tọa đàm về vướng mắc, khó khăn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS; tọa đàm về chính sách thuế mới liên quan BĐS 2011 và các buổi tham luận chuyên đề trong phạm vi nội bộ. Thành lập các đơn vị trực thuộc như Ban Tư vấn doanh nghiệp, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng.
Hiệp hội chủ động phối hợp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với hệ thống Hiệp hội BĐS (Hiệp hội BĐS Việt Nam, Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh…) và một số đơn vị khác trên địa bàn như: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI – Chi nhánh Cần Thơ), Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Cần Thơ (CBA), Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Cần Thơ (về định hướng vốn cho thị trường BĐS).v.v., hợp tác với Sở Xây dựng mở các lớp đào tạo ngành nghề BĐS. Trong thời gian tới Hiệp hội sẽ không ngừng phấn đấu hơn nữa và cùng với những định hướng mới như lập Sàn Giao dịch BĐS; phát triển hội viên mới; phối hợp với Sở Xây dựng hệ thống dữ liệu thị trường BĐS Cần Thơ và ĐBSCL; tiếp tục tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo…chuyên nghiệp hóa website: www.carea.org.vn.
Nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Hiệp hội tại địa phương. Chúng tôi rất mong được sự phối hợp, hỗ trợ hơn nữa từ Văn phòng Ủy ban thành phố trong hoạt động đầu tư xây dựng kinh doanh BĐS và hoạt động khác liên quan trên địa bàn thành phố được tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo… của Ủy ban nhân dân thành phố và sở, ngành liên quan.
Vì sự phát triển bền vững và ổn định của thị trường BĐS thành phố Cần Thơ, chúng tôi rất mong quý cơ quan xem xét, ghi nhận.
Trân trọng./.
                                                                                                         
                                                                                           
  
                                                                                                 
                                                                                                               
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch CaREA (b/c);
- Lưu VP.
KT. CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Dược
Các tin khác:

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 4 bytes written, possibly out of free disk space in /home/carea/domains/carea.org.vn/public_html/protected/app_variable.php on line 44
Application error!