Tin Tức » Sự kiện nổi bật
Dự án VnSAT hỗ trợ hạ tầng, thiết bị cho tổ chức nông dân
Cập nhật ngày: 12/11/2018
Ngoài tập trung triển khai tập huấn các kỹ thuật canh tác mới cho nông dân, từng bước giảm chi phí sản xuất lúa hàng hóa, tăng lợi nhuận và mang tính bền vững, Ban Quản lý Dự án VnSAT TP Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ các gói thầu tiểu dự án hỗ trợ hạ tầng và thiết bị cho các hợp tác xã và tổ chức nông dân. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ đấu thầu, triển khai các tiểu dự án (đợt 1) và đề xuất các tiểu dự án (đợt 2) triển khai trong năm 2019.
 

Đoàn khảo sát, kiểm tra vị trí xây dựng trạm bơm hỗ trợ cho Hợp tác xã Nông nghiệp Thịnh Phát. Ảnh: ANH KHOA
 
Theo Ban Quản lý Dự án VnSAT TP Cần Thơ, tính đến tháng 10-2018, về đào tạo nông dân, dự án đã tổ chức được 484 lớp tập huấn “3 giảm, 3 tăng” cho 22.000 hộ nông dân, 254 lớp tập huấn “1 phải, 5 tăng” với 11.301 hộ nông dân tham dự. Dự án còn đào tạo nâng cao năng lực hợp tác xã, mở 6 lớp, 240 nông dân (thành viên hợp tác xã) tham gia; tập huấn cho cán bộ tỉnh, huyện và cán bộ dự án, mở 23 lớp, 540 học viên tham dự. Tập huấn nhân giống lúa xác nhận được 4 lớp, cho 162 nông dân; tập huấn sản xuất lúa VietGAP được 7 lớp, với 200 nông dân tham dự…
 
Về hỗ trợ hạ tầng và thiết bị cho các tổ chức nông dân, Dự án VnSAT TP Cần Thơ đã tuyển chọn 7 tiểu dự án (7 hợp tác xã và tổ chức nông dân) để triển khai hỗ trợ cơ sở hạ tầng và thiết bị (gồm trạm bơm điện, kết hợp cống, nhà kho lò sấy…) trong đợt 1. Trong đó, có 6 tiểu dự án đã khảo sát thiết kế... Đó là tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị Hợp tác xã Đồng Vạn; tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị Hợp tác xã Quyết Thắng; tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị Hợp tác xã Hiếu Bình (huyện Vĩnh Thạnh). Tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị Hợp tác xã An Xuân; tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị Hợp tác xã Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ). Tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị Hợp tác xã Đại Lợi (huyện Thới Lai). Còn lại tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị Hợp tác xã Trường Thắng (huyện Thới Lai) chuyển sang năm 2019. Tổng mức đầu tư các tiểu dự án giai đoạn 1 hơn 45,33 tỉ đồng gồm: hạ tầng hơn 43,13 tỉ đồng và thiết bị hơn 2,2 tỉ đồng; trong đó vốn IDA hơn 34,11 tỉ đồng và đối ứng hơn 11,21 tỉ đồng.
 
Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án VnSAT TP Cần Thơ, cho biết: Đến nay, UBND thành phố đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cho 2 tiểu dự án là: tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị Hợp tác xã Đồng Vạn, với tổng mức đầu tư hơn 4,18 tỉ đồng (tổ hợp cống trạm bơm); tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị Hợp tác xã Quyết Thắng, với tổng mức đầu tư hơn 6,87 tỉ đồng (tổ hợp cống trạm bơm). Nhìn chung, 6 tiểu dự án sẽ được đấu thầu và triển khai xây dựng trong quí 4-2018. Ban Quản lý Dự án VnSAT TP Cần Thơ đang rà soát, đề xuất các tiểu dự án triển khai cho đợt 2, thực hiện trong năm 2019.
 
Qua tham vấn cộng đồng 14 tổ chức nông dân, Ban Quản lý Dự án VnSAT TP Cần Thơ đã sàng lọc, đánh giá các chỉ tiêu và chọn các tổ chức nông dân đáp ứng yêu cầu tiêu chí dự án. Theo đó, đã đề xuất danh mục tiểu dự án hỗ trợ hạ tầng và thiết bị cho 6 tổ chức nông dân hỗ trợ trong đợt 2, với tổng mức đầu tư 61,99 tỉ đồng (vốn IDA là hơn 48,97 tỉ đồng và đối ứng 13 tỉ đồng). Danh mục tiểu dự án đề xuất gồm: tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Lợi; tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp Thịnh Phát; tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp Nhân Lợi; tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp Quỳnh Phúc (huyện Vĩnh Thạnh). Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú (huyện Cờ Đỏ); tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Thắng (huyện Thới Lai).
 
Mới đây, Đoàn gồm lãnh đạo Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Ban quản lý Dự án trung ương, Dự án VnSAT đã đi khảo sát, kiểm tra thực tế tại 2 hợp tác xã và tổ chức nông dân có nhu cầu được hỗ trợ từ Dự án VnSAT trong đợt 2: Hợp tác xã Nông nghiệp Thịnh Phát và Hợp tác xã Nông nghiệp Nhân Lợi. Qua khảo sát 2 điểm, đầu tư trạm bơm, kho và lò sấy nhất trí cao, phù hợp với mục tiêu dự án; nếu được Ngân hàng Thế giới và Ban Quản lý dự án thông qua có thể triển khai thực hiện vào quý 2-2019… Ông Lê Văn Hiến, Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, Ban Quản lý Dự án VnSAT thành phố tích cực thực hiện các bước để sớm phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê quyệt kế hoạch đấu thầu, đấu thầu, trao thầu và triển khai thực hiện 6 tiểu dự án (đợt 1). Các tiểu dự án đề xuất trong đợt 2 cần quan tâm đến qui mô diện tích, hộ nông dân, tỷ lệ nông dân áp dụng “3 giảm, 3 tăng” đạt theo yêu cầu, đồng thời vấn đề cam kết vốn đối ứng của người dân.
 
ANH KHOA 
Các tin khác: