Tin Tức » Sự kiện nổi bật
Bãi bỏ quy hoạch đất đầu tư xây dựng Khu tái định cư cho dự án Khu Công nghiệp Hưng Phú 2
Cập nhật ngày: 12/11/2018
UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 2780/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 31-1-2008 của UBND TP Cần Thơ.
 
 
UBND thành phố ra quyết định bãi bỏ Quyết định số 305/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng Khu tái định cư cho dự án Khu Công nghiệp Hưng Phú 2 (Khu 2A), tại lô số 14B thuộc Khu Đô thị Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng. Kể từ ngày ký Quyết định số 2780/QĐ-UBND, Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp Thương mại BMC (nay là Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC) không còn nhiệm vụ thực hiện đầu tư tại khu đất nêu trên.
 
UBND thành phố cũng giao UBND quận Cái Răng rà soát và bãi bỏ các văn bản do UBND quận ban hành có liên quan đến khu đất nêu trên. Đồng thời, công bố cho tổ chức và người dân tại khu đất nêu trên biết để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
 
ANH KHOA
Các tin khác: