Giới thiệu » Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
Cập nhật ngày: 22/12/2011
GIỚI THIỆU
Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ
 
1. Hoàn cảnh ra đời

Ngày 09 tháng 11 năm 2009, Sở Xây dựng TP.Cần Thơ ra Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Vận động và đề xuất của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Ngày 02 tháng 02 năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ra Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ.

Ngày 09 tháng 4 năm 2010, Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội lần đầu tiên (nhiệm kỳ 2010-2015), thông qua các nội dung sau :

 • Hội viên là 92 (trong đó các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chiếm 65 hội viên).
 • Ban chấp hành gồm 25 thành viên và Ban thường vụ gồm 9 thành viên.
 • Lãnh đạo chủ chốt của Hiệp hội : ông Nguyễn Hữu Lợi – Chủ tịch danh dự; ông Lê Hồng Phát – Chủ tịch; ông Nguyễn Văn Dược – Phó Chủ tịch thường trực…
2. Vị trí, mục đích hoạt động

Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ hoạt động dưới sự quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. Hiệp hội tổ chức và hoạt động không vụ lợi, trên cơ sở tự nguyện, tự quản, tự trang trãi về tài chính, tự chịu trách nhiệm và tuân thủ pháp luật. Hiệp hội Bất động sản được phép sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định.

Trụ sở Hiệp hội đặt tại số : 27 – 28 Quang Trung (lầu 1), P.Phú Thứ, Cái Răng, TPCT

(theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010 của UBND TPCT)


3. Phương hướng hoạt động

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP, ngày 30/7/2003 của Chính phủ “Quy định về tổ chức, họat động và quản lý Hội”; căn cứ vào Điều lệ Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ, với mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện chiến lược phát triển thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả hội viên trong Hiệp hội là các cá nhân, tổ chức thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong giai đoạn 2010 – 2015, Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ cần thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như sau:

3.1. Ồn định tổ chức, phát triển hội viên

Ban vận động có một số hoạt động chuẩn bị như sau:

a. Các thủ tục pháp lý:

+ Quyết định phê duyệt thành lập Ban vận động Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

+ Quyết định phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

b. Tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đại hội sẽ tập trung một số việc cụ thể :

+ Công bố Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội, thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Hiệp hội, thông qua chương trình hoạt động của Hiệp hội và thông qua Nghị quyết Đại hội.

+ Bầu ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo (Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội) và bầu Ban kiểm tra…

+ Thống nhất cơ cấu bộ máy tổ chức Hiệp hội từ Ban chấp hành đến các Ban chuyên môn đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hiệu quả theo dự thảo của Điều lệ.

+ Thống nhất Quy chế làm việc của Hiệp hội.

+ Thống nhất Quy chế cấp thẻ hội viên của Hiệp hội.

c. Thống nhất thời gian họp Ban chấp hành (6 tháng/1lần), thường trực Ban chấp hành, lãnh đạo Hiệp hội (3 tháng/1lần).

+ Nội dung họp Ban chấp hành Hiệp hội: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và định hướng hoạt động của Hội trong tháng, quý tiếp theo.

+ Nội dung họp thường trực Ban chấp hành Hiệp hội: Kiểm điểm công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, chương trình công tác, xây dựng kế hoạch và điều hành công việc đã được Ban chấp hành thông qua.

d. Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của hội, Ban chấp hành sẽ tiếp tục phát triển hội viên mới có chất lượng nhằm mục đích khai thác hiệu quả mọi tiềm năng của các thành viên, bảo đảm lợi ích của các thành viện tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp đối với thị trường trong nước và nước ngoài. Phát triển Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ trở thành một tổ chức đại diện cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hoạt động có hiệu quả, phù hợp với mong nuốn của doanh nghiệp. Tạo môi trường bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển góp phần đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung.

e. Dự kiến số lượng hội viên tham gia

* Năm 2009:

 • Bước 1: Thành lập Ban vận động là 14 thành viên bao gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban và các ủy viên (hội viên có thể là cá nhân hay tổ chức).
 • Bước 2: Thành viên hiệp hội tính đến trước Đại hội lần thứ nhất là 92 hội viên (hội viên là cá nhân hay tổ chức).
* Năm 2010: Phấn đấu là 100 - 110 hội viên tham gia.

* Năm 2011: Phấn đấu phát triển 110 - 120 hội viên tham gia.

* Năm 2012: Phấn đấu phát triển 120 – 130 hội viên tham gia.

* Năm 2013: Phấn đấu phát triển 130 – 140 hội viên tham gia.

* Năm 2014 : Phấn đấu phát triển 140 – 150 hội viên tham gia.


3.2. Tổ chức đào tạo về kinh doanh bất động sản cho hội viên và cho mọi người dân có nhu cầu tham gia
 • Chuẩn bị các khóa học về đào tạo và kinh doanh bất động sản như:
  •  Môi giới và kinh doanh bất động sản
  • Định giá bất động sản
  • Quản lý sàn giao dịch bất động sản
 • Làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và chứng chỉ kinh doanh bất động sản.
 • Phối hợp các tổ chức quốc tế, các hội, hiệp hội nghề nghiệp khác Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực bất động sản.
3.3. Một số hoạt động chính của Hiệp hội
 • Tập hợp, đoàn kết các doanh nghiệp và các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và liên quan đến bất động sản nhằm bảo vệ lợi ích chung và lợi ích chính đáng của các nhà kinh doanh bất động sản; hỗ trợ các nhà kinh doanh bất động sản về kinh nghiệm đầu tư, quản lý, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật và trợ giúp pháp lý để góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản tại thành phố Cần Thơ phát triển năng động, lành mạnh, đúng hướng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
 • Phản ánh các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên để đề xuất với chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc về những vấn đề liên quan đến ngành nghề và môi trường kinh doanh của hội viên.
 • Thường xuyên cung cấp cho hội viên các thông tin về kinh tế, dự báo thị trường bất động sản, các dự án đầu tư phát triển bất động sản, các tiến độ về khoa học kỹ thuật và công nghệ có liên quan đến ngành nghề, giúp hội viên mở rộng kiến thức, nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất kinh doanh.
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo (trừ hội nghị, hội thảo có nước ngoài tham gia phải xin phép Uỷ ban nhân dân thành phố) để trao đổi kinh nghiệm đầu tư, quản lý, khai thác, kinh doanh, dịch vụ, thực hiện sự hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên nhằm bổ khuyết cho nhau những mặt yếu kém để cùng tồn tại và phát triển.
 • Phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị có chức năng để phổ biến chủ trương, chính sách và luật pháp Nhà nước cũng như trong việc huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ, bản lĩnh đầu tư kinh doanh, dịch vụ cho người lao động.
 • Đại diện cho hội viên trong quan hệ với các tổ chức kinh tế, khoa học công nghệ, các hiệp hội khác trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 • Khuyến khích, hướng dẫn hội viên thực hiện chính sách xã hội và tham gia các phong trào do thành phố phát động. Cùng với Công đoàn thực hiện nghiêm túc Bộ Luật lao động trong các doanh nghiệp hội viên.
 • Tham gia hòa giải tranh chấp giữa hội viên với nhau hoặc với bên ngoài (nếu có) theo quy định của pháp luật
 • Tổ chức làm cầu nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp; giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước các cấp và các nhà đầu tư trong ngoài nước.
 • Tham gia tư vấn phản biện các chương trình, dự án, đề án liên quan đến các hoạt động quản lý Nhà nước về bất động sản khi được thành phố yêu cầu.
 • Đề xuất và định hướng các chủ trương nhằm phát triển thị trường bất động sản Cần Thơ nói riêng và Việt Nam nói chung theo hướng minh bạch, công khai và ổn định.
                                                                                                                                                      CaREA