Hội viên » Hội Viên Danh Dự
  • Tổng số hội viên: 1
  • Quý Hội viên có nhu cầu cập nhật thông tin, xin vui lòng gửi về email: hiephoibdstpct@gmail.com
Danh Sách Hội Viên Danh Dự (Cập nhật ngày: 07/08/2012)
Stt
Tên cá nhân
Địa chỉ
Điện thoại/fax/email
Nơi công tác
01
Nguyễn Hữu Lợi
Phó Bí Thư Thường Trực
01 Đường Quang Trung, P. An Lạc, Q. NK, TPCT
080 71202
080 71178
Thành Ủy TP.Cần Thơ